092454
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
169
1024
90209
5672
16786
92454

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 02:17

สสค.ปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 . สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี นำโดยนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พร้อมด้วยนางถนอมจิต แก้วเกื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางอลิสรา ปาโฮะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.)ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าศูนย์ ศอ.ปส..ปน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งนี้ สำนักงานฯได้เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมจัดทำตามโครงการดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังรวมถึงนำเสนอผลการดำเนินการด้านต่างๆตามข้อกำหนด ซึ่งมติที่ประชุมได้มีมติให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำ มยส.ประจำปี 2560(ใหม่) ผ่านเกณฑ์จำนวน1แห่ง ได้แก่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี และมีมติให้สถานประกอบกิจการที่ขอต่ออายุการรับรองซึ่งกำลังจะหมดวาระในปีนี้ ผ่านเกณฑ์การรับรองอีก 7แห่ง ในการนี้ มีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม