092401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
169
971
90209
5619
16786
92401

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 01:59

ข่าว 7 สี - กระทรวงแรงงาน ชี้แจงการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ และคุ้มครองลูกจ้าง คาดมีผลบังคับใช้สิ้นปีนี้

ทดแทนฉบับเก่าที่ใช้มา 19 ปี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้แก้ไขประเด็นสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อาทิ ค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้เงินชดเชยมากขึ้น จาก 300 วัน หรือ 10 เดือน เป็น 400 วัน หรือ 13 เดือน กับอีก 10 วัน

ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการและค่าจ้างแรงงาน ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องวันลา ให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิลากิจได้ อย่างน้อย 3 วันทำงาน โดยไม่ให้หักค่าจ้าง จากเดิมที่กฎหมายแรงงานไม่ได้ระบุ ขึ้นอยู่กับตกลงกัน

สำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ได้ให้สิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ได้ ใช้วิธีเฉลี่ยวันลา จากสิทธิการลาคลอด 90 วัน

อีกประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ กรณีนายจ้างย้ายสถานที่ทำงานแล้ว ลูกจ้างย้ายตามไปไม่ได้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชย เพราะถือว่ากระทบต่อการใช้ชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายจ้าง เช่น กรณีขายกิจการให้นายจ้างรายใหม่ในสถานภาพของลูกจ้าง จะต้องยินยอมพร้อมใจ และโอนย้ายหน้าที่การงานให้นายจ้างใหม่ รับไปทั้งสิทธิหน้าที่เดิมของลูกจ้าง

สำหรับขั้นตอนการบังคับใช้ กระทรวงแรงงาน ระบุว่า จากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแก้ไข คาดว่า กฎหมายแรงงานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้